Energimärkning varmvattenberedare & ackumulatortank

Varmvattenberedare och ackumulatortankar har olika energimärkning. Krav på energimärkning infördes för båda sorterna från 26 september 2015, vilket innebär att det endast är produkter som kommit ut på marknaden efter detta datum som omfattas av kraven, även om det är tillåtet att visa upp energimärkning även för äldre produkter.

Energimärkning för varmvattenberedare

Energimärkningen för varmvattenberedare baseras på hur effektivt de värmer tappvatten.

Det finns även information om vilken tapprofil man har mätt för (alltså hur mycket varmvatten den kan producera). Det finns även information om ljudnivå och om det rör sig om ett system, finns en extra etikett för detta. System är exempelvis om det ingår solslingor.

Energimärkning för ackumulatortankar

Energimärkning för ackumulatortankar (upp till 500 liter) baseras på hur stora förluster tanken gör vid stillestånd.

På etiketten finns information om stilleståndsförluster och hur stor tanken är. Även för ackumulatortankar kan en systemetikett användas, exempelvis om det finns möjlighet att ansluta solfångare. En arbetstank räknas som en ackumulatortank, då det rör sig om just en liten ackumulatortank.