Funktioner hos varmvattenberedare

När du väljer varmvattenberedare är det några saker du bör fundera över. Förutom att varmvattenberedarna och varmvattentankarna värmer vatten på olika sätt, har de vissa funktioner. Det är viktigt att funktionerna överensstämmer med husets förutsättningar och behov.

Inbyggd elpatron – alltid varmt vatten

En inbyggd elpatron kan antingen stå för hela uppvärmningen i en elvarmvattenberedare, eller hjälpa till med varmvattenproduktion vid behov. Det är vanligt att man har en inbyggd elpatron i en ackumulatortank, så att man alltid har tillgång till varmt vatten.

– Läs mer om inbyggd elpatron

Korrosionsskydd – för olika vattenkvalitet

Att välja en varmvattenberedare med rätt korrosionsskydd är kanske viktigast i valet av varmvattenberedare. I kontakten med vatten korroderar (rostar) metaller och därför krävs ett skydd. Beroende på vattnets egenskaper bör man välja olika typer av korrosionsskydd.

– Läs mer om korrosionsskydd

Offeranod – skyddar emaljerade varmvattenberedare

I emaljerade varmvattenberedare har man en så kallad offeranod. Offeranoden är tillverkade i en metall som lättare korroderar än själva varmvattenberedaren. På så vis offrar sig anoden för resten av varmvattenberedare och tar på sig den kemiska reaktionen.

– Läs mer om  offeranod

Skydd mot legionella

Legionellabakterien kan ge legionärssjukan och den trivs i ljummet vatten. Det är därför viktigt att varmvattenberedaren håller en tillräckligt hög temperatur (60°C). Vissa varmvattenberedare har ett speciellt skydd mot legionella, annars kan man skydda sig genom att helt enkelt ställa in rätt temperatur.

– Läs mer om skydd mot legionella

Säkerhetsventil

Säkerhetsventilen skyddar din varmvattenberedare från för högt tryck. Varmt vatten tar större utrymme än kallt vatten. Någonstans måste detta vatten ta vägen, annars riskerar varmvattenberedaren i värsta fall att spricka eller explodera. På samma sätt skyddar expansionskärlet (som ofta finns inbyggt i ackumulatortanken) mot för högt tryck i det vattenburna uppvärmningssystemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *