Inbyggd elpatron

Den kanske vanligaste funktionen hos en varmvattenberedare, är att den har en inbyggd elpatron. Elpatronen värmer helt enkelt upp vatten med hjälp av el och detta är den vanligaste värmekällan i svenska varmvattenberedare.

Elpatron som enda värmekälla

Elpatron förekommer som direkt uppvärmning i en elvarmvattenberedare. Elpatronen kan på så vis stå för all uppvärmning av tappvarmvatten. Detta är vanligast i hus där uppvärmningen inte är vattenburen.

Elpatron som tillskott

En elpatron kan också verka som ett tillskott i en ackumulatortank. Elpatronen utgör då en reserv som hjälper till vid behov, när övriga värmekällor inte räcker till. På så vis kan man vara säker på att alltid ha tillgång till varmt vatten, om det inte blir strömavbrott.

Om du eldar med ved, kan elpatronen hjälpa till om du inte orkar elda en dag, men den utgör också ett skydd mot att bränsle, såsom olja, ved eller pellets tar slut.

Elpatroner i olika material

Precis som själva varmvattenberedarna tillverkas i olika material för att ge skydd mot korrosion, gör även elpatronerna det. Det är viktigt att dessa är kompatibla. Man ska exempelvis inte ha en rostfri elpatron i en tank av koppar.

Passar inte allt vatten

Det är inte säkert att elpatronen passar, om vattnet är surt, hårt (kalkrikt) eller har en hög kloridhalt. Detta kan leda till olika skador på elpatronen. Hårt vatten kan leda till pannsten, något som ökar yttertemperaturen på elpatronen, med en ökad skaderisk. Hög kloridhalt kan också vara ett problem och även ett lågt pH-värde kan ställa till det. Det är inte bara vid val av varmvattenberedare eller varmvattentank, som val av material är viktigt, även när det gäller elpatronen är det viktigt att göra ett materialval som är anpassat till vattnets kvalitet.

Om du har kommunalt vatten brukar inte detta vara något problem, då kommunerna vanligen ställer krav på att vattnet ska hålla vissa kvaliteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *