Korrosionsskydd

Materialet i varmvattenberedaren bör väljas med hänsyn till vattenkvaliteten. Vattnets egenskaper och innehåll medför mer eller mindre stora påfrestningar på de olika materialen. Risken att varmvattenberedaren korroderar (rostar) blir olika stor beroende på vattnets egenskaper och varmvattenberedarens material.

korrosion

När metall reagerar kemiskt med vatten kallas det korrosion.

Faktorer som avgör vattnets kvalitet:

  • pH-värde (mängd vätejoner)
  • hårdhet (mängd kalk och magnesium)
  • kloridhalt
  • ledningsförmåga
  • mängd kolsyra, järn eller mangan

Ta reda på vattenkvaliteten

Om du ska installera en varmvattenberedare, bör du ta reda på vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten avgör vilket korrosionsskydd du ska ha i varmvattenberedaren. Hur du går tillväga beror på varifrån ditt vatten kommer.

Kommunalt vatten

Om du inte vet vilka egenskaper vattnet har hemma hos dig, kan du vända dig till kommunens vattenverk. Det förekommer också att du kan hitta informationen direkt på kommunens hemsida. Vanligen ligger värdena på kommunens vatten inom mer normala spann och man kan välja mer eller mindre vilken varmvattenberedare som helst.

Här hittar du information om vattenkvalitet i Sveriges största städer:

Egen brunn

Om du har egen brunn eller dylikt bör du analysera vattnet. Då vänder man sig till ett företag som utför vattenanalys. Om man har egen brunn, är det vanligare att värdena är mer extrema på olika parametrar vilket kräver en varmvattenberedare med ett specifikt korrosionsskydd.

Tre olika material för olika vattenkvalitet

Varmvattenberedare har ett korrosionsskydd i ett av dessa tre material: rostfritt stål, koppar eller emalj.

Rostfritt stål

En rostfri varmvattenberedare passar om vattnet är surt (lågt pH-värde) och kolsyrehaltigt. Däremot bör du se upp om vattnet har hög kloridhalt (salt) eller hög kalkhalt (hårt vatten) och dessa tillsammans ger extra stor risk. Det finns dock varianter av rostfritt stål som klarar höga kloridhalter bättre.

Passar till Passar inte till
Surt vatten (lågt pH-värde) Hög kloridhalt (salt)
Kolsyrehaltigt vatten Hårt vatten (hög kalkhalt)

Koppar

Om kalkhalten är hög (hårt vatten) passar det bra med en varmvattenberedare i koppar. Om vattnet däremot är surt (lågt pH) och har en hög kloridhalt bör detta undvikas, då koppar i så fall kan frigöras. Om kalkhalten är hög minskar riskerna med en hög kloridhalt.

Att använda kopparbehållare vid lågt pH-värde är mest ett estetiskt problem, då porslin kan missfärgas och blont hår få en grön nyans.

Passar till Passar inte till
Hårt vatten (hög kalkhalt) Surt vatten (lågt pH-värde)
Hög kloridhalt (salt)

Emalj

Emalj är det tredje materialet som används i varmvattenberedare. Dessa har alltid en offeranod, som offrar sig för att järnet inte ska rosta. En emaljberedare passar bra om kloridhalten är hög (mer än 100 milligram salt per liter), även om offeranoden då förbrukas fort. Om ledningsförmågan är låg, har emaljberedarens anod svårt att fungera, men det går att rätta till med en likströmsanod. Emaljvarmvattenberedaren mår inte bra om pH-värdet är högre än 9 eller temperaturen är för hög.

Passar till Passar inte till
Hårt kloridhalt (salt) Basiskt vatten (högt pH-värde)
Dålig ledningsförmåga
Hög temperatur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *