Skydd mot legionella

Legionellabekterien finns i vårt dricksvatten och kan orsaka en slags lunginflammation – legionärsjukan.

bakterierHur smittar legionella?

Legionella förökar sig i vatten som är stillastående och håller ca 40°C. Om en varmvattenberedare eller varmvattentank inte håller tillräckligt hög temperatur eller vatten blir stående i ledningar finns därför en risk för tillväxt av bakterien.

Man får i sig bakterien genom att andas in vattenånga, exempelvis när man duschar. Bakterien måste ner i lungorna och det är alltså inte skadligt om man dricker vatten med bakterien.

Rätt temperatur ger skydd

Att ha tillräckligt varmt vatten ger ett gott skydd mot legionellabakterien. Samtidigt är det inte bra med för hög temperatur, då kan man bränna sig. Kallvattnet ska samtidigt helst ha en temperatur på under 18°C. I själva tanken bör det vara 60°C och vid tappstället mellan 50°C och 60°C.

Vissa värmekällor behöver hjälp

Om du värmer vatten i tanken med exempelvis solfångare, är risken stor att vattnet inte har tillräckligt hög temperatur i ackumulatortanken. Då kan en inbyggd elpatron hjälpa till att hålla uppe temperaturen, men det är viktigt att du då ställer in detta. Vissa värmepumpar har också ett legionellaskydd, som man kan aktivera, som då gör så att temperaturen hålls uppe över 60°C.

Liten risk

Risken att få legionärssjukan i ett svenskt småhus är mycket liten. Det finns inga kända fall där legionella har spridits i småhus. De flesta har dock bra skydd mot legionella genom rätt temperatur i sin varmvattenberedare och det är troligt att vi hade haft utbrott, om man inte tog hänsyn till detta.

Legionärssjukan är dock en allvarlig sjukdom om man får den. Mellan 5-30 %  av de som smittas av legionärssjukan avlider, något som har det visat sig i internationella undersökningar.

Hur snabbt dör legionella?

90 % av legionellabakterierna dör på

  • 5-10 timmar vid 50°C
  • Mindre än 10 minuter vid 60°C
  • Mindre än 10 sekunder vid 70°C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *