Offeranod

I emaljerade varmvattenberedare behöver man en anod. Detta är för att skydda varmvattenberedaren mot korrosion. Anod kallas också offeranod.

Så fungerar en offeranod

En anod är en stav av en oädel metall. Om en ädlare metall riskerar att korrodera (rosta), kan en offeranod i en oädlare metall offra sig i den ädla metallens ställe. Det rör sig om ren kemi. Olika ämnen har olika lätt att reagera kemiskt och om anoden består av ett ämne som lättare reagerar kemiskt och på så vis kan man skydda det material som behöver skydd från den kemiska reaktionen.

Exempel på metaller som används i offeranoder är magnesium och zink.

Kontrollera anoden regelbundet

Om du har hårt eller surt vatten förbrukas anoden fortare. Du bör du kontrollera anoden varje år. Vanligen behöver man byta anoden vart tredje år. Om det luktar unket, kan det vara ett tecken på att det är dags att byta anoden. Andra tecken på att det är dags att byta anod är rost och andra skador.

Tänk också på att installera varmvattenberedaren i ett utrymme, där det finns tillräckligt med plats att enkelt kontrollera anoden.

Byta anod

När man byter anod börjar man med att koppla bort el och inkommande kallvatten. Sen lossar man anoden med en skiftnyckel, plockar ut den gamla och kopplar in den nya.

I vissa fall sitter anoden på undersidan av den emaljerade varmvattenberedaren och då kan det läcka en hel del vatten under bytet.

– Läs mer om underhåll av varmvattenberedare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *