Hur stor varmvattenberedare behöver jag?

duschar ni mycket behövs en stor varmvattenberedare

Hur stor varmvattenberedare man behöver, beror på en rad olika faktorer. Hur mycket vatten man använder skiljer sig mycket från person till person.


Faktorer som påverkar:

  • Familjens storlek
  • Familjens vanor
  • Om man badar i badkar
  • Kranar och duschmunstycken

Storlek på varmvattenberedare

Oftast är det inte så krångligt att hitta rätt storlek eller kapacitet på varmvattenberedare. En vanlig familj brukar klara sig med en förrådsberedare på 200 liter. Om man har badkar behövs lite mer. Det samma kan gälla om man duschar ofta och länge. Vid dusch går det ca 10 liter varmvatten per minut, så om ni duschar länge och många i följd kan varmvattnet ta slut.

Mängden tappvarmvatten man får ut i kranarna är större än mängden i varmvattenberedaren i och med att vattnet blandas ut med kallt vatten. Mängden tappvarmvatten man får ut kan därför också regleras något med vilken temperatur man har i tanken. Genom att höja temperaturen i tanken, får du ut mer vatten. Minskar du temperaturen under 60°C ökar dock risken för legionella.

Ackumulatortank med vedpanna

Om man har en vedpanna och en ackumulatortank, rör det sig på många sätt om ett specialfall. En vedpanna producerar mycket värme och det gäller att ackumulatortanken klarar av att lagra dessa volymer. Man brukar räkna med ca 18 gånger så stor ackumulatortank som vedpannans eldstadsvolym. Du kan tvingas koppla ihop flera ackumulatortankar för att komma upp i rätt kapacitet.

Ackumulatortank och solfångare

Om man har en ackumulatortank till solfångare med ändamålet att producera tappvarmvatten, krävs det oftast betydligt mindre volymer på ackumulatortanken. Det brukar räcka med en kapacitet 500 – 750 liter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *