Underhåll varmvattenberedare

En varmvattenberedare kräver visst underhåll. Här går vi igenom vad du bör tänka på.

Rensa från slam

En varmvattenberedare bör regelbundet tömmas och rensas från slam. Blir slammet kvar riskerar du bakterieväxt i varmvattnet.

Kontrollera säkerhetsventilen

Säkerhetsventilen bör du kontrollera några gånger om året. Om trycket är för högt i beredaren ska säkerhetsventilen öppnas och det är normalt att det droppar vatten från denna. Med fördel leder man vattnet från säkerhetsventilen till en golvbrunn med hjälp av ett dräneringsrör. Om inte säkerhetsventilen fungerar kan varmvattenberedaren sprängas!

Kontrollera offeranoden

I emaljerade varmvattenberedare finns en offeranod. Denna bör kontrolleras en gång om året. Den brukar behöva bytas ca vart tredje år, men är vattnet hårt eller surt kan den förbrukas fortare. Om anoden är förbrukad riskerar varmvattenberedaren att rosta sönder med vattenläckor som resultat.

termometerTillräckligt hög temperatur

Varmvattenberedaren bör hålla en temperatur på minst 60°C, så du inte riskerar att smittas av legionellabakterien. Vissa varmvattenberedare har ett särskilt anitlegionella-skydd, på andra varmvattenberedare måste du själv se till att temperaturen är tillräckligt hög.

Töm varmvattenberedaren i fritidshuset till vintern

Om du har en varmvattenberedare i ditt fritidshus bör du tömma den under vintern, om huset inte är uppvärmt. Om du har vatten i varmvattenberedare och rör och huset står kallt, riskerar du otäcka frysskador. Instruktioner om hur du går tillväga finner du i din manual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *