Varmvattentank och varmvattenberedare

Det finns olika sorters varmvattenberedare och varmvattentankar. För att komplicera det ytterligare används de ofta i kombination och finns integrerade i varandra.

Förrådsberedare

Förrådsberedare brukar man kalla en vanlig varmvattenberedare där vattnet värms med hjälp av el. Det kan röra sig om en inbyggd elpatron eller sköldar på behållarens utsida.

Det är också vanligt att en förrådsberedare är inbyggd i en ackumulatortank. Då värms tappvarmvattnet av det varma vattnet i ackumulatortanken och man har ett förråd med varmvatten redo att användas för husets behov.

– Läs mer om förrådsberedare

varmvattentankarAckumulatortank

En ackumulatortank ackumulerar eller lagrar värme. En ackumulatortank kan vanligen ta emot värme från en rad olika värmekällor och är mer eller mindre nödvändig om man eldar med ved eller har solslingor. Ofta har den en inbyggd elpatron som tar vid, då de andra värmekällorna inte räcker till, så du alltid har varmt vatten.

För att få tappvarmvatten innehåller ackumulatortanken vanligen en förrådsberedare eller värmeslingor (även kallat genomströmningsberedare). Man kan koppla en tappvattenautomat (en annan sorts genomströmningsberedare) direkt på ackumulatortanken, som då utnyttjar det varma vattnet i ackumulatortanken, men även kan höja temperaturen på tappvattnet ytterligare vid behov.

– Läs mer om ackumulatortankar

Genomströmningsberedare

Genomströmningsberedare värmer vatten direkt då det strömmar igenom beredaren. Den variant där vattnet värms med hjälp av el är relativt ovanlig i Sverige och stället höga krav på elsystemet.

Genomströmningsberedare eller värmeslingor är också vanligt i en ackumulatortank. Då värms tappvattnet då det går igenom en slinga genom det varma vattnet i ackumulatortanken.

– Läs mer om genomströmningsberedare

Arbetstank

En arbetstank används ibland om en värmekälla omväxlande ger varmvatten till vattenburen uppvärmning och tappvarmvatten. I arbetstanken blandas det varma vattnet upp, så man får en jämnare temperatur ut till radiatorer och golvvärme. Detta motverkar knäppningar i elementen.

– Läs mer om arbetstankar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *