Ackumulatortank

ackumulatortankEn ackumulatortank är helt enkelt en varmvattentank som ackumulerar eller lagrar varmvatten. Det är en större isolerad behållare, som ger flexibilitet och möjlighet att koppla in flera olika värmekällor.

Det är vanligt med en ackumulatortank vid många olika sorters värmekällor, men mer eller mindre helt nödvändigt vid vedeldning och solvärme.

Många värmekällor till samma lager

Du kan koppla många värmekällor till en och samma ackumulatortank, som sedan lagrar den värme som produceras. Det kan röra sig om bland annat vedpanna, värmepump och solslingor. Oftast kopplar man också in en elpatron, som hjälper till då övriga källor inte lyckas producera tillräckligt mycket.

Inbyggda värmeslingor

I en ackumulatortank kan man ha inbyggda värmeslingor (genomströmningsberedare), som värmer tappvarmvatten med hjälp av värmen i tanken. Tappvattnet värms upp då det strömmar genom slingor i tanken. Detta är inte lämpligt om man har hårt vatten.

Man bör ha en förvärmningsslinga längst ner i tanken och en toppslinga längst upp. Vattnet i slingan ska röra sig nedifrån och upp. Om man är osäker på hur mycket tappvarmvatten som behövs, är det bättre att överdimensionera, så man är på den säkra sidan.

Inbyggd förrådsberedare

Ett alternativ till att ha värmeslingor för tappvarmvatten i sin ackumulatortank är en inbyggd förrådsberedare. Förrådsberedaren utnyttjar också värmen i ackumulatortanken för att värma tappvarmvatten, skillnaden är att här har man ett förråd med varmvatten att ta av.

Det förekommer också att man har en separat förrådsberedare där man förvarar varmvatten som värms genom genomströmning i ackumulatortanken.

Om man har hårt vatten är en inbyggd förrådsberedare att rekommendera, eftersom slingorna är känsliga för kalkavlagringar.

Hur stor ackumulatortank behövs?

Beroende på värmekälla krävs olika stora ackumulatortankar. Särskilt vid vedeldning krävs stora volymer.

– Hur stor varmvattentank behöver jag?

Skiktning

Skiktning av vatten i ackumulatortanken är i många fall mycket viktigt. Man kan ha skiktningsplåtar i tanken. Längst upp i tanken, där vattnet går ut till radiatorer och golvvärme ska vattnet vara mycket varmt, och i botten där svalare vatten kommer tillbaka från huset, ska det vara kallare.

Isolering

Ackumulatortanken bör isoleras ordentligt så den håller värmen. Vissa ackumulatortankar kommer med isolering från försäljaren, medan andra måste isoleras. 150 millimeter mineralull är minimikravet för isolering, men mer isolering ger naturligtvis också mindre värmeförluster.

Expansionskärl och säkerhetsventil

För det vattenburna uppvärmningssystemet ska man ha ett expansionskärl, som hanterar volymskiftningarna då vattnet är varmt eller kallt. Med hjälp av expansionskärlet håller man trycket i systemet på en lagom nivå.

På samma sätt används en säkerhetsventil till själva varmvattenberedaren. När det kalla vattnet värms upp, lättas trycket genom att vattnet rinner ut genom säkerhetsventilen.

Ofta ingår dessa när du köper en ackumulatortank med allt-i-ett-lösning.

Exempel på Ackumulatortankar

Strömnäspannan är en mycket populär ackumulatortank. Den lagrar värme för dig och din familj, och pumpar sedan ut värmen i exempelvis dina radiatorer när ni behöver det som mest. Varför Strömnäspannan är så populär beror till stor del på dess laddslinga som håller vattnet i rörelse hela tiden. Vad som är positivt med detta är det faktum att andra värmepumpar behöver värmas upp med jämna mellanrum för ett säkert skydd mot legionella. Så är inte fallet med Strömnäspannan då laddslingan håller vattnet i ständig rörelse och därmed inte behöver topparna med värme för att vara säker mot legionellan.

Kontakta oss för information om Strömnäspannan eller andra ackumulatortankar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *