Arbetstank

En arbetstank är en extra varmvattentank, som ser till att vattnet ut till radiatorerna och golvvärmen håller en jämnare temperatur. Andra ord för arbetstank är volymförstorare och volymkärl.

Motverkar knäppningar i radiatorer

Om vattnet till radiatorerna skiftar mycket upp och ned i temperatur kan detta leda till irriterande knäppningar från elementen. Genom att installera en arbetstank motverkar man detta problem. Denna installeras då på väg ut i det vattenburna uppvärmningssystemet.

Jämnare temperatur i det vattenburna uppvärmningssystemet

I många system produceras varmvatten till tappvarmvatten och det vattenburna uppvärmningssystemet omväxlande. En växelventil väljer helt enkelt vart det varma vattnet ska. Det är detta som leder till temperaturskillnaderna. Ibland kommer varmt vatten ut i radiatorerna och ibland inte, eftersom varmvattnet då går till varmvattenproduktion.

I ett volymkärl blandas varmt vatten upp innan det går ut i radiatorsystemet och då detta ger en jämnare temperatur minskar man risken för knäppningar.

Inbyggd arbetstank

Även arbetstanken kan i vissa fall vara inbyggd med varmvattenberedare och andra funktioner i en och samma enhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *