Genomströmningsberedare och värmeslingor

När det gäller genomströmningsberedare råder en viss begreppsförvirring, men sammanfattande kan sägas att det används för varmvattenberedare, där vattnet värms i samma takt som det förbrukas.

Genomströmningsberedare

genomströmningsberedaren producerar varmt vatten då det behövsGenomströmningsberedare är den snabba varmvattenberedaren, som med hjälp av el värmer vattnet direkt då det förbrukas. Dessa är exempelvis vanliga på hotell i Asien och delar av Europa. De förekommer också i sommarstugor, där man exempelvis bara behöver varmvatten till disk. Dessa kräver mycket ström, då de är igång och ställer därför höga krav på elsystemet. Det finns små beredare, som kan kopplas till varje kran, där varmvatten behövs, men det finns också tappvattenautomater.

Tappvattenautomater

En tappvattenautomat kan kopplas direkt på ackumulatortanken och säkerställer att vattnet ut till kranarna har önskad temperatur. Den utgör ett alternativ till värmeslingor eller förrådsberedare. Dessa används särskilt om temperaturen på vattnet i ackumulatortanken varierar mycket, men kan också utgöra ett komplement om man har problem att få rätt temperatur på varmvattnet från tanken.

Tappvattenautomaten hämtar vatten från ackumulatortankens topp och reglerar sedan detta till rätt temperatur med genomströmningen. Kallvatten, i samma mängd som det vatten som hämtades ut, pumpas sedan in i botten på ackumulatortanken, vilket också underlättar skiktningen i tanken.  Precis som vanliga genomströmningsberedare kräver tappvattenautomaten mycket el och arbetar på en hög effekt, särskilt om vattnet i ackumulatortanken håller en låg temperatur.

Värmeslingor

Ordet genomströmningsberedare används också ofta för de värmeslingor, som på ett liknande sätt värmer vatten vid förbrukning, men genom att låta vattnet gå i en slinga genom en varm panna eller ackumulatortank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *